Valná hromada

Valnou hromadu najdeme v akciových společnostech i ve společnostech s ručením omezeným. Schází se v určitých intervalech a její členové rozhodují o dalších osudech společnosti.
Valná hromada reprezentuje nejvyšší orgán firmy. Schází se minimálně jednou ročně a její práva i povinnosti jsou sepsány ve stanovách. Valná hromada rozhoduje například o vnitřní organizaci, schvaluje účetní uzávěrku nebo rozděluje zisk na základě dosavadního hospodaření společnosti. Žádoucí je se při rozhodování vždy domluvit v klíčových záležitostech. 
Chat on WhatsApp