Uplatnění ztráty z minulých let

Uplatnění ztráty z minulých let je mechanismus, který umožňuje podnikům v České republice snížit svou daňovou povinnost o ztráty utrpěné v předchozích obdobích. Tento mechanismus umožňuje vyrovnat ztráty s příjmy a snížit tak daňovou základnu.
Uplatnění ztráty z minulých let lze provést zpětně za dvě bezprostředně předcházející daňová období. Například při ztrátě za rok 2023 lze ztrátu uplatnit i za období 2022 a 202 (až do výše 30 000 000 Kč v souhrnu za obě předcházející období), a to prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.
Chat on WhatsApp