Účetní závěrka

Účetní závěrku je možné si představit jako určitý soubor finančních výkazů, které musí účetní jednotka sestavit. 
Jedná se vždy o přehled za konkrétní účetní období. Účetní závěrka se vyhotovuje k poslednímu dni účetního období nazývanému rozvahový den. Z tohoto přehledu je patrné, jak si daná společnost za uplynulé období hospodařila. A to je také cílem účetní závěrky. 
Chat on WhatsApp