Trvalé bydliště

Trvalé bydliště můžeme také definovat jako místo trvalého pobytu. 
Jedná se o adresu pobytu občana České republiky. Tato adresa může být totožná s místem, kde má tento člověk rodinu, kde bydlí jeho rodiče, nebo například tam, kde pracuje. Základní podmínkou je, že každý občan může mít nahlášené pouze jedno místo trvalého pobytu. Nemovitost, kde je trvalé bydliště nahlášené, musí být k těmto účelům způsobilá, mít označení, že je určena pro bydlení a podobně. Dále musí být označená popisným, orientačním nebo evidenčním číslem.
Chat on WhatsApp