Statutární zástupce společnosti

Jedná se o osobu, která byla pověřená jednat v zastoupení za statutární orgán. V případě společnosti s ručením omezeným je to zástupce za přímého jednatele společnosti.
Jednatel může být jeden nebo jich je více. Nestanoví-li stanovy jinak, může každý jednatel vystupovat za firmu samostatně. Tyto fyzické osoby nesou právní odpovědnost za chod společnosti a její celkové hospodaření včetně řádného vedení účetnictví. 
Chat on WhatsApp