Statutární ředitel

Statutárnímu řediteli je svěřeno obchodní vedení společnosti, ale musí se řídit základním ustanovením, které je dané správní radou. 
Stejně, jako členové představenstva, musí se také statutární ředitel starat o dobré hospodaření firmy a zodpovídá za způsobené újmy. Tuto funkci může vykonávat pouze osoba fyzická. Je to stejné jako v případě předsedy správní rady. Může nastat situace, kdy jeden člověk zastává obě tyto funkce najednou. Z našich zákonů není úplně jasná odpověď na otázku, kdo přesně statutárního ředitele volí. Jeden zdroj uvádí, že tato povinnost náleží správní radě, a druhé ustanovení říká, že by volbu měla mít na starosti valná hromada. 
Chat on WhatsApp