Stanovy

Stanovy jsou určitá pravidla, která jsou stejně důležitá a závazná jako společenská smlouva.
Stanovy mohou například obsahovat rozsah a způsob výkonu práv společníků, které se týkají vedení společnosti, včetně její kontroly. Dále mohou obsahovat lhůtu pro svolání valné hromady nebo částku, o kterou se každý rok doplňuje rezervní fond. 
Chat on WhatsApp