SPV

Ekonomická zkratka SPV znamená anglický výraz:
“Special Purpose Vehicle”. Jedná se společnost zvláštního určení. 
SPV se podnikateli hodí například v případě, kdy se připravuje na výběrové řízení pro nějaký projekt. Tato společnost může být založena pouze pro tento konkrétní projekt. Často se používá také jako dceřiná společnost. Je důležité, aby byla tato firma oddělená od té mateřské nejen majetkově a finančně, ale také právně. Pro tyto účely jsou často kupovány ready-made společnosti, které jsou velmi rychle použitelné. 
Chat on WhatsApp