Správní rada

Správní radu je možné definovat jako orgán, který odpovídá za právní, finanční a morální činnost společnosti. 
Každý člen rady musí přesně znát poslání organizace, která stanoví hlavní cíl. Správní rada zajišťuje veškerou správu celé organizace. Každý člen správní rady by měl mít minimálně dokončené magisterské vzdělání. Minimální počet členů správní rady je 3 a může se jím stát fyzická osoba, právnická osoba tuzemská i právnická osoba zahraniční. 
Chat on WhatsApp