Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným představuje jednu z forem obchodní společnosti. V České republice se jedná o jeden z nejrozšířenějších typů podnikání.
Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a vystupuje pod zkratkou s.r.o. Za porušení závazků ručí firma celým svým majetkem. Společníci ručí pouze do výše svého vkladu. Hlavními orgány společnosti jsou valná hromada, dozorčí rada, která dohlíží na řádnou činnost firmy, která je v souladu s předpisy a jednatelé. 
Chat on WhatsApp