Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je jednou z forem obchodních společností, kterou lze v ČR založit za účelem podnikání. Založit ji může jeden společník, ale i více společníků (maximální počet je 50). Z názvu společnosti (tj. z obchodní firmy společnosti) musí být jasně patrné, že se jedná o tento typ podnikání. Proto je součástí názvu například zkratka s. r. o. nebo spol. s r. o.


Minimální výše kapitálu společnosti je 1 Kč. Společnost je založena podpisem všech společníků společenské smlouvy u notáře. Všichni společníci se musí na jejím obsahu předem dohodnout. Samotný vznik společnosti se počítá až od okamžiku zápisu do obchodního rejstříku. Společnost zastupuje jednatel.
Mezi výhody s. r. o. patří omezené ručení soukromým majetkem (na rozdíl od OSVČ), zastupitelnost v případě více jednatelů, vyšší prestiž u zákazníků nebo partnerů. Mezi nevýhody patří zdlouhavější zakládání a omezené nakládání se ziskem.
 
Chat on WhatsApp