Společník

Každý společník má ve firmě jeden podíl vyjma akciové společnosti, kde výše podílu závisí na počtu odkoupených akcií. 
S výší podílu se pojí také práva a povinnosti, které každý společník vůči firmě má. Společníci se podílejí na zisku popřípadě rozdělování majetku během likvidace společnosti včetně rozhodování o jejím dalším působení. 
Chat on WhatsApp