Společenská smlouva

Jedná se o smlouvu, kterou zakladatelé zakládají obchodní společnost. Pokud je zakladatel pouze jedna osoba, nahrazuje tuto smlouvu zakladatelská listina.
Společenskou smlouvu upravuje zákon o obchodních korporacích a využívá se u všech typů obchodních společností, jako je společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost nebo veřejná obchodní společnost. Žádnou společnost nelze založit bez tohoto právního dokumentu. 
Chat on WhatsApp