Smlouva o tichém společníkovi

Smlouva o tichém společenství může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou.
Podnikatel, který se rozhodl přizvat tichého společníka, má možnost sám určit výši jeho podílu a ten měnit s dostatečným předstihem. Ve smlouvě o tichém společenství je nutné uvést, kdo je podnikatel a kdo tichý společník. Smlouva též obsahuje část ročního zisku společníka a výši, na které se bude podílet v případě ztráty společnosti. Předmětem vkladu tichého společníka nemusí být pouze hotovost, ale také hmotná či nehmotná věc. Vždy záleží na dohodě mezi podnikatelem a tichým společníkem. 
Chat on WhatsApp