Smlouva o převodu zisku

Tichý společník se spolu s podnikatelem dohodne na výši zisku. 
Pro výši skutečné části podílu na zisku je ale vždy nutná účetní uzávěrka, kterou je podnikatel povinen sestavit na konci každého kalendářního roku. Tichý společník má právo na vyplacení svého podílu do 30 kalendářních dní od účetní uzávěrky. V případě, že společnost vytvoří zisk, pak se nejprve dorovnává ta část vkladu, která byla dříve použita na uhrazení ztráty, a teprve poté, co vklad tichého společníka dosáhne své původní výše, se vyplácí podíl na zisku.
Chat on WhatsApp