Rezervní fond

Tento fond je primárně určen k tomu, aby pokryl případné ztráty společnosti. Může se sem ukládat část čistého zisku a další vlastní zdroje obchodní společnosti.
Od roku 2014 není zakládání rezervního fondu povinné. V případě již založených firem je možné rezervní fond zrušit a to v případě, že upraví stanovy a vypustí z nich ustanovení o rezervním fondu, jinak by platilo, že se společníci na jeho tvorbě dohodli. 
Chat on WhatsApp