Reorganizace (ve smyslu insolvence)

Zatímco konkurs společnosti spočívá v postupném prodeji dlužníkova majetku a následném rozdělení mezi věřitele, reorganizace je očistným procesem založeným na snaze podnik ozdravit a nadále jej provozovat. 
Úspěšná reorganizace společnosti je pro podnikatele přijatelnějším způsobem, jak se dostat ze společenského úpadku.
Chat on WhatsApp