Rejstříkový soud v Praze

Rejstříkový soud v Praze, obvykle označován jako Krajský soud v Praze, je instituce, jejíž pravomocí je mimo jiné zaznamenávat změny o společnostech ve veřejných rejstřících. 
Funkce rejstříkového soudu zahrnují schvalování stanov a změn společností, zápis nových podnikatelských subjektů do rejstříku, a další úkony spojené s obchodními zápisy.
Obchodní rejstřík eviduje informace jako název firmy, sídlo, identifikační číslo, právní formu, skutečné majitele, statutární orgány a další relevantní informace o subjektech působících v podnikatelském prostředí. 
Chat on WhatsApp