Ready-made společnost

Ready-made společnost má podobu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a byla založena za účelem následného prodeje koncovému zákazníkovi.
Firma má již svoje sídlo, základní kapitál a je zapsaná v obchodním rejstříku. Na rozdíl od zdlouhavého zakládání nové společnosti, je ready-made hned připravená k podnikání. Společnost nemá žádné pohledávky ani závazky, což je deklarováno při samotném prodeji. 
Chat on WhatsApp