Průmyslový vzor

Jako průmyslový vzor se označuje způsob právní ochrany designu konkrétního výrobku. 
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů říká, že se jedná především o: 

Je potřeba si uvědomit, že průmyslový vzor nechrání materiály a ani technické řešení při výrobě daného produktu. Aby bylo možné průmyslový vzor ochránit, musí splňovat podmínky tzv. individuální povahy.
Chat on WhatsApp