Prioritní akcie

Prioritní akcie, zkráceně priority, jsou dle obchodního zákoníku § 278 akcie, se kterými jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku, likvidačním zůstatku nebo na jiných vlastních zdrojích.
K jejich vydání není potřeba hlasovacího práva, proto jejich hodnota bývá nižší.
Chat on WhatsApp