PRIBOR

PRIBOR neboli Prague InterBank Offered Rate.
Představuje průměrnou sazbu, za kterou jsou si české banky ochotny mezi sebou půjčit peníze (depozita) v rámci mezibankovního trhu. 
Chat on WhatsApp