PRIBID

Zkratkou PRIBID (Prague Interbank Bid Rate) se myslí průměrná úroková sazba, za kterou si české banky mohou ukládat peníze u jiných českých bank.
Stanovuje ji ČNB a je považována za jeden z nejdůležitějších ukazatelů úvěrového trhu.
Chat on WhatsApp