Převod jmění společnosti na společníka

Převod jmění společnosti na společníka se využívá v případě, kdy se daná společnost rozhodne zrušit bez využití likvidace. 
Celá firma se převede na jednoho společníka. Tento společník může být právnická nebo fyzická osoba. Aby byl převod jmění společnosti na společníka možný, musí daná osoba mít bydliště nebo sídlo na území České republiky. 
Chat on WhatsApp