Převod jmění společnosti na společníka

V případě, že se firma ruší bez likvidace, příslušní společníci se mohou rozhodnout, že zvolí společníka, který společnost převezme včetně jmění a ostatní společníky vyplatí. 
Tento proces s sebou mnohdy nese i řadu komplikací a upravuje ho zákon 125/2008 Sb.
Chat on WhatsApp