Představenstvo

Představenstvo je statutární orgán, který se stará o běžnou činnost akciové společnosti nebo družstva. V podstatě se jedná o obchodní řízení společnosti. 
Právní úprava představenstva je k nahlédnutí v zákoně o obchodních korporacích. Do konce roku 2013 bývala v obchodním zákoníku. Představenstvo má za úkol rozhodovat ve všech aspektech společnosti, které jim byli svěřeny valnou hromadou nebo dozorčí radou. Pokud by společnost chtěla mít vyhrazenou nějakou výjimku, musí být vše zaznamenané ve stanovách. Každý člen představenstva jedná jménem společnosti, pokud to není ve stanovách určené jinak. 
Chat on WhatsApp