Právnická osoba

Právnická osoba má již od počátku svého vzniku určitá práva a povinnosti. Jednat za ní mohou fyzické osoby, tzv. statutární orgány.
Právnická osoba vzniká zakladatelskou listinou či společenskou smlouvou a také zápisem do obchodního rejstříku. Při jejím vzniku je třeba určit název a především sídlo, které bude v obchodním rejstříku figurovat. Termínem právnická osoba se mimo jiné označují všechny typy obchodních společností. Právnická osoba zaniká zrušením a výmazem z obchodního rejstříku. 
Chat on WhatsApp