Povinné odvody za zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen za zaměstnance každý měsíc odvádět zdravotní pojištění, jehož sazba činí 9 %, zaměstnanec hradí další 4,5 %.
Dále potom sociální pojištění, jež zahrnuje pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Sazba zaměstnance činí u sociálního pojištění 6,5 %. Zaměstnavatelovou povinností je také vypočíst zálohu na daň z příjmu FO, která činí 15 %.
Chat on WhatsApp