Pohledávka

Z hlediska účetnictví patří pohledávka mezi aktiva. Jedná se o právo na zaplacení určité finanční částky.
Z časového hlediska rozlišujeme krátkodobé a dlouhodobé pohledávky. Pohledávka vzniká na základě prodeje zboží či služby další osobě. Kromě pohledávek, které vznikají z obchodního styku, rozlišujeme i pohledávku vůči státu nebo zaměstnancům. 
Chat on WhatsApp