Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr se dá také označit jako jádro podnikání. 
Existuje velmi široká škála, jak bývá
vypracován. Může se jednat například pouze o myšlenkovou mapu, ale také může
mít podobu rozsáhlé písemné dokumentace. Záleží na tom, zda podnikatelský záměr
vyhotovuje velká firma nebo malý živnostník. Podstatu podnikatelského záměru je
možné chápat ve dvou rovinách. V prvním případě představuje podnikatelský plán vzdálený
ideál, kterému se společnost snaží přiblížit a ve druhém případě se jedná
dlouhodobou strategii podnikání, která se shoduje s celým podnikáním 
Chat on WhatsApp