Podnikatelský plán

Podnikatelský plán by měl ukazovat komplexní obraz všech částí podnikání. Měl by také obsahovat a definovat potenciál a smysl firmy. 
Podnikatelský plán je pro podnikatele jeden z nejdůležitějších dokumentů. Jsou v něm obsaženy zásadní informace, například: jaká je historie podniku, marketingový plán, situace na trhu, popis členů managementu a ostatních zaměstnanců, vize budoucnosti, kde bude společnost sídlit, zajištění financování a výčet slabých a silných stránek. V podnikatelském plánu by mělo být jasně stanoveno, v jaké fázi se aktuálně firma nachází a jaké prostředky se budou čerpat pro další rozvoj. 
Chat on WhatsApp