Podnikatel

Podnikatel je označení pro fyzickou nebo právnickou osobu, která se věnuje podnikání.
Podnikatele definuje občanský zákon č. 89/2012 Sb., § 420 jako:
Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.
Pokud se podnikatelem stane fyzická osoba, označuje se jako OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná. Jaké jsou práva a povinnosti podnikatele, definuje obchodní zákoník. Například zde najdeme, že musí být každý podnikatel zapsán v obchodním rejstříku a podobně. 
Chat on WhatsApp