Slovník důležitých pojmů

Podnikání

Podnikání představuje soustavnou a samostatnou činnost konkrétní osoby za účelem dosažení zisku.

Pojem samostatná činnost znamená, že právnická nebo fyzická osoba rozhoduje o těchto věcech: 

  • Co bude na trhu nabízet
  • Jak zvolí způsob pro výrobu svých produktů 
  • Jak chce provozovat své služby 
  • Kdo budou jeho spolupracovníci 
  • Jak bude zajištěné financování 
  • Jaká bude zvolena právní forma 
  • Na základě jakých ukazatelů se budou stanovovat ceny 
  • Jak vysokého zisku je potřeba docílit 


Podle občanského zákona č. 89/2012 Sb., je podnikatelem ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku. Podnikat mohou jak právnické tak i fyzické osoby. Právnické osoby (obchodní společnosti a.s., s.r.o., k.s., v.o.s.) mohou podnikat na základě zapsání společnosti do obchodního rejstříku, fyzické osoby mohou podnikat na základě živnostenského listu a zapsáním do živnostenského rejstříku či obchodního rejstříku. 

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru