Podílový fond

Podílový fond si můžeme představit jako soubor majetku. Jedná se o nástroj sloužící k investičním operacím. 
Na základě účelu, obsahu a dalších faktorů lze rozdělit do několika kategorií. Hlavním rozdíl mezi podílovým a investičním fondem je, že podílový fond nemá právní subjektivitu. Za základní jednotku podílového fondu je považován podílový list. Investor, který podílové listy vlastní, se nazývá podílník. 
Chat on WhatsApp