Podíl

Podíl ve společnosti určuje výši práv a povinností ve firmě. Každý může mít ve firmě jen jeden podíl vyjma akciové společnosti, kde je výše podílu závislá na počtu akcií.
Každý vlastník může se svým podílem nakládat, jak uzná za vhodné. Může ho prodat či převést na někoho jiného. Podílí se na řízení firmy a vzniká mu právo na podíl ze zisku nebo likvidačním zůstatku. K podílu se pojí také vkladová povinnost – to znamená, jak velkou částku vloží každý vlastník do firmy. 
Chat on WhatsApp