Podíl na likvidačním zůstatku

Dojde-li ke zrušení obchodní společnosti s likvidací, každý společník má právo na podíl na likvidačním zůstatku. 
Podíl se vyplácí v penězích, nestanoví-li společenská smlouva jinak, a dělí se mezi jednotlivé společníky do výše jejich vkladů. Rovným dílem se dělí pouze tehdy, když žádný ze společníků nesplnil vkladovou povinnost. 
Chat on WhatsApp