Oznámení o nástupu do zaměstnání

 Oznámení o nástupu do zaměstnání je dokument sloužící k potvrzení nového pracovního poměru zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Listina obsahuje základní identifikační údaje zaměstnance a zaměstnavatele a informace o aktuálním zdravotním pojištění. 


Doklad oznamující vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v kontextu nemocenského pojištění poskytuje zaměstnanci ochranu v případě nemoci nebo úrazu.
 
Chat on WhatsApp