Ovládací smlouva

Prostřednictvím ovládací smlouvy se jedna smluvní strana zavazuje podrobit se řízení druhé smluvní strany.
Z této smlouvy potom vyplývá povinnost podřízeného plnit pokyny osoby, které se zavázal. Počínaje novým obchodním zákoníkem jsou od 1. ledna 2014 ovládací smlouvy zrušeny.
Chat on WhatsApp