Opční listy

Opční listy neboli “warranty”, jsou burzovně obchodované cenné papíry, které svému držiteli dávají právo nakoupit či prodat podkladové aktivum (např. akcie) za předem sjednanou cenu.
Držitel může nákupní právo využít buď kdykoliv do data splatnosti opce (americká opce), nebo pouze v datu splatnosti opce (evropská opce). 
Chat on WhatsApp