Ohlašovací živnosti

Živnosti se v základu dělá na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací nepotřebují žádné speciální povolení, jako je tomu v případě koncesovaných živností, které reguluje stát.
Ohlašovací živnosti se dále dělí na řemeslné, volné a vázané. Živnostenský úřad musí vydat povolení k provozování vybrané činnosti, pokud podnikatel splní všechny náležitosti uložené zákonem. Dnem ohlášení je živnost zapsaná do rejstříku a podnikatel může začít podnikat. 
Chat on WhatsApp