Odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Odštěpný závod zahraniční právnické osoby je organizační jednotka podniku, jehož sídlo se nachází na území jiného státu. Tato jednotka je v obchodním rejstříku zapsaná pouze pod názvem zřizovatele s dodatkem „odštěpný závod“. Nemá vlastní právní subjektivitu – pouze vykonává právní úkony jménem svého zřizovatele (tj. zahraničního podniku).
Motivací zahraničního podniku k vytvoření odštěpného závodu může být například expanze na nový trh, usnadnění obchodních činností nebo optimalizace podnikatelského prostředí. Založení odštěpného závodu je v ČR rychlé a jednoduché, není třeba skládat základní kapitál. Takže je výhodnější než založení zcela nové společnosti.
Odštěpný závod zahraniční právnické osoby podléhá právnímu režimu země, kde sídlí jeho zřizovatel. To znamená, že musí dodržovat zákony a předpisy této země, včetně daňových a právních povinností. Při zániku zahraničního podniku zaniká automaticky i odštěpný závod.
Chat on WhatsApp