Odpovědný zástupce

Odpovědný zástupce umožňuje fyzické osobě podnikat v oborech, které vyžadují živnostenské oprávnění, ale podnikatel pro něj nesplňuje požadované podmínky, typicky vzdělání.
Odpovědného zástupce ustanovuje podnikatel sám a ten pak odpovídá za řádné provozování živnosti. Forma odměňování vždy záleží na smluvní dohodě mezi zástupcem a podnikatelem. Finální odpovědnost za provedenou činnost vždy nese sám podnikatel, nikoli jeho odpovědný zástupce. 
Chat on WhatsApp