Ochranná známka

Ochranná známka slouží jako nástroj k ochraně značky, prostřednictvím které firma identifikuje: 


Díky ochranné známce se společnost odlišuje od podobných firem nabízející stejné nebo podobné výrobky a služby. Jako ochranná známka může posloužit například slovo, fráze nebo logo.  Podat příhlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak i právnická osoba. Po podání příhlášky a uhrazení poplatku, úřad průmyslového vlastnictví prodeve průzkum, kdy zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. 
Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky. 
Formulář přihlášky ochranné známky
 
Chat on WhatsApp