Slovník důležitých pojmů

Ochranná známka

Ochranná známka slouží jako právní nástroj k identifikaci firmy či výrobku nebo k jejímu odlišení od dalších firem přinášejících na trh stejné nebo podobné produkty. 

Tvořena může být slovy, číslicemi, písmeny, barvou, ale i tvarem výrobku. Databázi ochranných známek spravuje Úřad průmyslového vlastnictví, který přezkoumává jednotlivé přihlášky PO i FO. Platnost známky je 10 let a lze ji prodloužit. 

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru