Obchodní tajemství

Dle zákona § 504 jsou za obchodní tajemství považovány konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisí s daným závodem.
Jejich vlastník zajišťuje odpovídajícím způsobem a ve svém zájmu jejich utajení. 
Chat on WhatsApp