Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík funguje jako veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o podnikatelích. Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že do něj může kdokoli svobodně nahlížet a pořizovat z něj výpisy.
Zapisují se do něj obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby a další osoby, jejichž zápis stanoví zvláštní předpis. Pokud podnikatelská činnost skončí, může daná osoba požádat o výmaz z obchodního rejstříku. V případě, že proběhnou určitě změny, je podnikatel povinen neprodleně o těchto změnách informovat. 
Chat on WhatsApp