Obchodní podíl

Výše obchodního podílu určuje, jak moc se může společník podílet na rozhodnutích v rámci společnosti. 
Z velikosti obchodního podílu plynou následně jeho práva a povinnosti. Vyjma akciové společnosti může mít každý společník v rámci firmy pouze jeden podíl. V případě, že se základní kapitál navýší, zvýší se i obchodní podíl společníka. V případě akcií se výše obchodního podílu pojí k počtu akcií, které akcionář vlastní. 
Chat on WhatsApp