Obchodní korporace

Obchodní korporace je nezávislá právnická osoba, která má právní subjektivitu. Obvykle je vytvořena za účelem podnikání, správy vlastního majetku nebo investování (ale může mít i jiný neveřejný cíl). Mezi obchodní korporace se řadí všechny druhy obchodních společností, mj. veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a bytová družstva.
Obchodní korporace poskytuje ochranu osobního majetku zúčastněným fyzickým osobám, neboť osobní majetek je oddělen od majetku společnosti. Tím se snižuje riziko, které podnikání přináší. Korporace mohou mít akcionáře nebo společníky, kteří mohou nabývat zisky z podnikání. Kompletní pravidla v ČR pro fungování těchto právnických osob stanovuje Zákon o obchodních korporacích.
Chat on WhatsApp