Notář

Notář je fyzická osoba s právnickým vzděláním. Vykonává některé státem garantované činnosti jako je sepisování veřejných listin, včetně jejich ověřování.
V případě obchodních společností zajišťuje zápis do obchodního rejstříku, jedná se zakladateli a vydává zakladatelské listiny nebo společenskou smlouvu. Hlídá, aby všechny náležitosti při zakládání společnosti byly v souladu s právními předpisy. Aby mohl být jmenován do této funkce, musí mít kromě právnického vzdělání také pětiletou praxi v tomto oboru. 
Chat on WhatsApp