Neplatnost společnosti

Neplatnost společnosti může vzniknout na základě několika situací: 


Dnem, kdy se rozhodne o neplatnosti společnosti, vstupuje tato firma do likvidace. 
Chat on WhatsApp